Add to Book Shelf
Flag as Inappropriate
Email this Book

Totul Este Posibil, Chiar Si Imposibilul : Interviuri, Scurte Eseuri, Traduceri, Versuri

By Smarandache, Florentin

Click here to view

Book Id: WPLBN0002828485
Format Type: PDF eBook:
File Size: 3.38 MB
Reproduction Date: 8/21/2013

Title: Totul Este Posibil, Chiar Si Imposibilul : Interviuri, Scurte Eseuri, Traduceri, Versuri  
Author: Smarandache, Florentin
Volume:
Language: Moldovan
Subject: Fiction, Drama and Literature, Interview
Collections: Authors Community, Short Stories
Historic
Publication Date:
2013
Publisher: World Public Library
Member Page: Florentin Smarandache

Citation

APA MLA Chicago

Smarandache, B. F. (2013). Totul Este Posibil, Chiar Si Imposibilul : Interviuri, Scurte Eseuri, Traduceri, Versuri. Retrieved from http://gutenberg.cc/


Description
Creaţia este un risc Prefaţă Cei care construiesc şi cei care se căsătoresc nu sunt niciodată în siguranţă, sună un proverb suedez. Deci creaţia, care este o c-o-n-s-t-r-u-c-ţ-i-e, presupune un risc, atrăgând prieteni dar şi duşmani, şi lăsând o a treia categorie de oameni indiferenţi (ca-n logica neutrosofică). În a doua jumătate a vieţii producţia-mi literară s-a redus în cantitate, eu fiind absorbit în (şi sponsorizat pentru) creaţia ştiinţifică aplicată (matematică folosită în inginerie, robotică, medicină, aeronautică, sau încercări sporadice de fizică teoretică). În afara unor autotraduceri, şi-acelea înaintând greu din lipsă de timp, iar în domeniul plastic al ‘artei electronice’ (pe computer), mai scriu ca “literatură” doar memoriile despre diversele conferinţe ştiinţifice internaţionale la care sunt invitat să prezint lucrări de cercetare ori seminarii. Memorii care, de fapt, sunt nişte reportaje, îmbinate cu expunerea de idei şi teorii ştiinţifice, documentarii istorice, geografice, filozofice, antropologice, religioase, artistice, etc. de la diversele muzee, galerii de artă, monumente şi locuri culturale vizitate. Creation is a risk foreword     Those who build and those who marry are never safe, call a Swedish proverb. So creation, which is a t-ie construction involves risk, attracting friends and enemies, and leaving a third category of people indifferent (as in neutrosophic logic).     In the second half of my life literary production was reduced in quantity, I was sucked in (and sponsored for) applied scientific creation (mathematics used in engineering, robotics, medicine, aeronautics, or sporadic attempts in theoretical physics).     Outside of autotraduceri, and those slogging lack of time, and the plastic 'electronic art' (the computer), I write that "literature" only memories about the various international conferences are invited to present papers research or seminars. Memories that actually are some reports, combined with exposure of ideas and scientific theories, documenting historical, geographical, philosophical, anthropological, religious, artistic, etc.. from various museums, art galleries, monuments and cultural sites visited.

Summary
Everything is possible, even the impossible! (interviews, short essays, translations, lyrics)

Excerpt
Cifrele au început să vibreze mi-am încărcat buzunarele cu cifre şi pătrate şi am vâslit hoinar pe drumuri la fiecare colţ al liniei curbe a vieţii aruncam cu cercuri şi triunghiuri în mulţime şi ele rezonau cu cifre am pavat şoseaua iar sub paşii mei au început să vibreze când mi-am umplut plămânii de ele s-au convertit în litere şi am descins pe drumul poeziei

Table of Contents
Prefaţă: Creaţia este un risc: 5 INTERVIURI: 6 Legătura dintre paradoxism şi Teoria Dezert-Smarandache (Interviu cu Flavia Teoc): 7 Exil sau diasporă? (Interviu cu Silvia Constantinescu): 11 God does play dice! (Interview with Ovidiu Bufnilă): 21 “Totul este posibil, chiar şi imposibilul!” (Interviu cu Tudor Negoescu): 22 Literatura şi ştiinţa experimentală (Interviu cu Adrian Lesenciuc): 28 Gândirea pozitivistă (Interviu cu Gabriel Stănescu): 33 "Rămân emigranţii fideli valorilor culturii de origine?” (Chestionar de Gabriel Stănescu): 36 O luptă permanentă cu viaţa (Interviu cu Crenguţa Ţolea): 38 A fi sau a nu fi paradoxist (Taifas electronic cu Mircea Monu): 47 Nichita versus Florentin (Dialog cu M. N. Rusu): 55 Paradoxism şi (Aut-)Artă: o nouă (dez)ordine culturală? (Interviu cu Mugur Grosu şi Mircea Ţuglea): 56 SCURTE ESEURI: 86 Aut-Artă: 87 Ab ovo: 89 Un Om şi-o Operă (Aurel M. Buricea la 65 de ani): 91 Pasiunea de Dascăl şi Creator: 92 Prolificitatea Profesorului Bencze: 94 Aniversare Alpha: 95 Nuvele serioase în neseriozitatea lor: 96 La frontiera onirismului: 99 Un nou gen literar: 100 Vorbe de duh: 101 Gűtenberg versus Gates: 102 Ştiinţa şi tehnica influenţând arta: 103 Ce facem pentru promovarea literaturii române în Arizona (SUA): 104 Arta Tehnică a Funcţiilor SuperMatematice Şelariu: 106 Lupta grupărilor literare: 107 Mai bine înjurat decât ignorat în artă: 112 Cenzura contemporană şi creaţia inversă : 114 Paradoxist Distiches in Our Everyday Life: 118 Un om „periculos”: 119 TRADUCERI: 126 Gerald England: 127 Inima unui râu: 127 Cel care întreabă: 127 Experimentul “Pisica lui Schrödinger: 128 Adevărul?: 129 Ultima dată: 129 Trilogia timpului: 130 Edmund Miller: 132 Parăsind România: 132 VERSURI: 133 Macaronaru: 134 Astro-poeme într-un vers: 135 Tristeţe: 135 Pustnicie: 135 Stea căzătoare: 135

 
 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.