Add to Book Shelf
Flag as Inappropriate
Email this Book

فریب زشت مرگ The Ugly Deception of Death: یک بار زندگی هم زیادی است Even Living Once is too much

By Shahram Torabi

Click here to view

Book Id: WPLBN0100303898
Format Type: PDF (eBook)
File Size: undefined
Reproduction Date: 11/14/2021

Title: فریب زشت مرگ The Ugly Deception of Death: یک بار زندگی هم زیادی است Even Living Once is too much  
Author: Shahram Torabi
Volume:
Language: Persian
Subject: Non Fiction, General Works (Periodicals, Series, idexes, Almanacs, etc.), The Ugly Face of Death: Even living one is too much.
Collections: Philosophy, Authors Community
Historic
Publication Date:
2021
Publisher: Jami Publication
Member Page: Shahram Torabi

Citation

APA MLA Chicago

Torabi, S. (2021). فریب زشت مرگ The Ugly Deception of Death. Retrieved from http://gutenberg.cc/


Description
The book concentrates on the issue that life is not that so much adorable. Every coming and going of human beings into this life is just a repetition of the past or future without the least difference in all its aspects. The work of death is to format you when you die and bring into the world new generations that they know nothing where they are arriving and what pain and suffrage is expecting them.

Summary
This is an idea that I have about the Universe, Life, and the Dead. That says everything is just a mere repetition.

Excerpt
یک عده با اینکه از وضع زندگی در این دنیا نالان هستند ، آن را سراسر رنج و عذاب می بینند ، با اینکه دین و ایمانشان آنها را به کارهای خوب تشویق کرده است آیا ما در این دنیا با کارهای خوب ربرو هستیم. آیا دعوتی که به برابری و همنوع دوستی و دل رحمی و دستگیری از بینوایان می شود هیچکدام صادق بوده است. مسحیت می گوید همسایه ات را دوست به دار ، جنگ نکن ، صلح طلب باش ، دشمنت را ببخش ، پرهیزکار و با تقوا باش اگر به اینها باور واقعی وجود داشت آیا امروز دنیا چنین شکلی را داشت. در سطح جهانی و بین المللی همه اش جنگ و خوریزی است. اتفاقا بیشرین جنایت ها از طرف دولت های مسیحی صورت می گیرد. چقدر اخبار دنیا همه اش خبر از کشت و کشتار است. در سطح اجتماعی آیا برابری و مساوات و عدالت جایی بر قرار شده است. در سطح خانواده حالا همسایه به جای خود آیا برادر و خواهر دیگر برادر و خواهرند. دیده ای برادران و خواهرانی با یکدیگر صمیمی باشند. صحبت از انسان وارسته می کنند ، مرد خوب ، پسر معقول ، دختر محجب یا محجوب ، زندگی آرام و محبت آمیز. آیا چنین چیزهایی برقرار است یا بر عکس حرص و آز و طمع و اذیت و آزار همدیگر رایج است. می گویند خب به تعالیم درست عمل نکرده اند؟ چرا؟ چه مدت زمان لازم بوده است که مردم به راه راست بیایند؟ آیا اصلاً مسیر پیشرفت زندگی در جهت بهبود است یا هر روز بدتر می شود. چقدر به عوض صداقت و راستی دروغ و منافقیت حاکم است. چقدر انسان ها که در لباس شریف تقوا پرهیزکاری سراسر آز و طمع و حرص هستند. چقدر که به عوض محبت و دوستی مشاهده رنج و عذاب دیگران مایه خشنودی آنان است.

Table of Contents
فهرست مطالب مقدمه همه چیز تکرار است مشکل من با خودم است اشرف مخلوقات مرگ و داستان هایی که برای آن ساخته اند آیا کسی هست که از درد و رنج این دنیا فارغ باشد زندگی جز تکرار چیزی نیست من تفاوتی بین انسان ها نمی بینم انسان با دیگر حیوانات تفاوتی ندارد جواب زندگی یک نوبتی باطل شدن همه نظریات و دیگر عقاید ناوجودی عنصر وجودی جهان فاقد عنصر وجودی هستی که نباشد مرگ چه معنایی دارد خط بطلان بر تصورات باطل جهان چه وضعی دارد

 
 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.